Lazzeretti 酒標上嘅圖案,大家看倒係咩嗎?

 

其實係有三個元素

Glass+ Woman + Volin 

 

亦分別代表

Wine+ Life + Art

 

藝術+葡萄酒+享受生活,真係缺一不可

Lazzeretti 酒莊只有六公頃,絕對係家庭式經營,莊主Marco, 佢太太,爸爸和妹妹4個人,當日落田時亦見到佢爸爸喺度札緊d葡萄滕

佢嘅英文唔係表達得好好,所以吾係知道好多好深入嘅故事,但比我嘅感覺係佢做嘢好紮實,冇乜花巧,沒有花太多心思搞到下門面功夫,專心做好支酒👍

沒有靚showroom, 建築亦好簡陋,試酒直接在酒窖(反而又幾有特色😌)Marco 係實幹型,確實,當佢直接喺木桶到抽左1杯 Brunello di Montalcino reserva俾我,第一次試呢款reserva ,仲要係超靚年2015,幾個星期後先入樽,俾我率先試到,飲落口之後真係20秒都出唔到聲

Reserva 要36個月木桶陳存,感覺更加柔順,非常有力尤其是後段,口感未至於係絲滑,甚至係粗礦,始終佢仲係一個"Baby",起碼等多五至10年先係啱飲

 

 

I031 – Lazzeretti Brunello di Montalcino 2013

詳細資料:https://bit.ly/2HoOL09