Welcome

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Moscato 麝香葡萄

炎炎夏日,總讓人想起爽快的Moscato

Moscato天生帶有迷人的香甜滋味,充滿熱帶水果氣息之餘,還帶有淡淡花香;入口時蜂蜜的香甜充斥口腔、酸度平衡,飲多少都不會讓人感到膩!

Moscato的酸度相較於其他白酒,相對低許多,且幾乎感受不到單寧澀味。

Moscato中的表表者——Moscato d’Asti

Piedmont是義大利葡萄酒的核心重鎮,除了有葡萄酒之王Nebbiolo及葡萄酒之后Barbera兩大巨頭,義大利Asti產區生產Moscato更是箇中翹楚!

 

自從義大利Asti氣泡酒讓Moscato大紅大紫之後,Moscato幾乎被認為是氣泡酒的代名詞。

Moscato d’Asti所生產的Moscato微甜氣泡酒,如今已是義大利氣酒的代名詞。該區釀造的氣酒,酒精度不高,通常為5-6%左右。

氣泡從細緻到強勁皆有,喝起來香甜又帶有清爽酸度,讓人忍不住續杯,更是夏季,以及派對活動上不可或缺的美酒!